Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zarządzenie w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego.


TERMINY /daty z godzinami dostępne w systemie rekrutacyjnym/:
• Od 7.05. do 15.05.– potwierdzanie kontynuacji przez dotychczasowych uczestników;
• Od 16.05 do 3.06. – rejestracja nowych kandydatów i wybieranie nowych zajęć – składanie wniosków w PM;
• Od 5.06.-11.06. – sprawdziany dla kandydatów i uczestników, którzy wybrali nowe zajęcia (dokładny termin zobaczysz po rejestracji/logowaniu);
• 14.06. – ogłoszenie wyników - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata/uczestnika;
• 14.06.-19.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa przez kandydatów zakwalifikowanych;
• 24.06. – lista przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 22.08
godz. 12.00
do 26.08
godz. 14.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
od 22.08
godz. 12.00
do 26.08
godz. 16.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
27-28.08 Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
29.08
godz. 17.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
od 29.08
godz. 17.00
do 30.08 godz. 14.00
Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany
30.08  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31.08  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

2.09
godz. 10:00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
od 2.09
godz. 12:00
Złożenie w placówce/placówkach wniosku przez kandydatów. Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata. Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.


Kandydatów na zajęcia spoza powiatu warszawskiego zapraszamy na wolne miejsca we wrześniu.
Szczegółowe informacje i harmonogram http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  INFORMATOR o ZAJĘCIACH