Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zarządzenie w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego.

KROK 1
zarejestrować się przez Internet (można to zrobić także w Pałacu) i podać odpowiednie dane (PESEL, adres, szkołę, itd.) na stronie warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl - w wyszukiwarce placówek znaleźć Pałac Młodzieży
- Od 16.05 do 3.06. – rejestracja kandydatów i wybieranie zajęć,
PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMATOREM O ZAJĘCIACH

KROK 2

wybrać zajęcia – na wszystkie zajęcia przeprowadzane są sprawdziany, informacja o terminie sprawdzianów jest automatycznie ustalana w systemie po złożeniu wniosku

KROK 3
wydrukować podanie (automatyczny układ po rejestracji). Możliwość generowania wniosku w punkcie rekrutacyjnym Pałacu Młodzieży - stanowisko komputerowe dostępne dla Kandydatów w czasie do 15 minut.

KROK 4
złożyć w punkcie rekrutacyjnym w Pałacu podanie podpisane przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
-
Od 16.05 do 3.06. – składanie podań w Pałacu Młodzieży (poniedziałek - piątek w godz. 15.00-19.00; soboty 10.00-13.00; niedziela - nieczynne)

KROK 5
zgłosić się
w wyznaczonym terminie na sprawdzian
w dn.5.06. - 11.06 –badanie uzdolnień kierunkowych

KROK 6
sprawdzić w systemie, na swoim koncie, do jakich grup został kandydat zakwalifikowany
od 14.06. –listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata

KROK 7
potwierdzić wolę uczestnictwa w zajęciach w systemie, sprawdzić listę kandydatów przyjętych na zajęcia
- 14.06. - 19.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa w zajęciach kandydatów zakwalifikowanych
- 24.06. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia


TERMINY /daty z godzinami dostępne w systemie rekrutacyjnym/:
• Od 7.05. do 15.05.– potwierdzanie kontynuacji przez dotychczasowych uczestników;
• Od 16.05 do 3.06. – rejestracja nowych kandydatów i wybieranie nowych zajęć – składanie wniosków w PM;
• Od 5.06.-11.06. – sprawdziany dla kandydatów i uczestników, którzy wybrali nowe zajęcia (dokładny termin zobaczysz po rejestracji/logowaniu);
• 14.06. – ogłoszenie wyników - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata/uczestnika;
• 14.06.-19.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa przez kandydatów zakwalifikowanych;
• 24.06. – lista przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.


Kandydatów na zajęcia spoza powiatu warszawskiego zapraszamy na wolne miejsca we wrześniu.
Szczegółowe informacje i harmonogram http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  INFORMATOR o ZAJĘCIACH