Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2019/20
Już W MAJU!

Informacje dla tegorocznych uczestników.
Jeżeli zdecydowałeś się w przyszłym roku szkolnym kontynuować te same zajęcia w Pałacu Młodzieży:

KROK 1
- wejdź do systemu rekrutacyjnego na stronie https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/ (bez WWW) – zarejestruj się - WPROWADŹ FORMULARZ ustalając nowe hasło, stare hasła nie są ważne.Twoje dane dostępne są w systemie i możesz je edytować.

KROK 2
OBOWIĄZKOWO!!! w dniach 7.05.-15.05. POTWIERDZASZ KONTYNUACJĘ ZAJĘĆ w tej samej pracowni (numer grupy uzgadniasz z instruktorem zajęć)

KROK 3
- Drukujesz deklarację kontynuacji wybranych zajęć. Podpisaną przez rodzica deklarację złóż w punkcie rekrutacyjnym Pałacu Młodzieży
7.05-10.05.; 13.05.-15.05. w godz.15.00-19.00;
11.05. /sobota/ w godz.10.00-13.00
Instruktor potwierdza kontynuację uczestnika – INFORMACJA O PRZYJĘCIU znajduje się na koncie uczestnika.

TERMINY /daty z godzinami dostępne w systemie rekrutacyjnym/:
• Od 7.05. do 15.05.– potwierdzanie kontynuacji przez dotychczasowych uczestników;
• Od 16.05 do 3.06. – rejestracja nowych kandydatów i wybieranie nowych zajęć – składanie wniosków w PM;
• Od 5.06.-11.06. – sprawdziany dla kandydatów i uczestników, którzy wybrali nowe zajęcia (dokładny termin zobaczysz po rejestracji/logowaniu);
• 14.06. – ogłoszenie wyników - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata/uczestnika;
• 14.06.-19.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa przez kandydatów zakwalifikowanych;
• 24.06. – lista przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.
Szczegółowe informacje i harmonogram http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze