Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zarządzenie w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA
- Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
- od 2.09 w godz.15.00 - 19.00 - składanie przez kandydatów wniosku w placówce .
- Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata.
Szczegółowe informacje i harmonogram http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
System aktualizacjuje wykaz wolnych miejsc.

Kandydatów na zajęcia spoza powiatu warszawskiego zapraszamy na wolne miejsca we wrześniu.


  INFORMATOR o ZAJĘCIACH