Klub Proscenium

Wiek: 10 – 15 lat

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności interpretacyjnych, animacyjnych, sztuka opanowania i przekazywania treści tekstu oraz rozwijanie sprawności językowych i umiejętności wypowiedzi.

Galeria zdjęć Pracowni Współpracy i Projektów Edukacyjnych

1
1
16
3
9
1
1
7
1
2
8
1