Język francuski

 • Poziom A1

  Wiek

  10-13 lat (16-25 osób w grupie) grupa podstawowa

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Sprawdzian; Rozmowa kwalifikacyjna

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Zaznajomienie się i opanowanie umiejętności i struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do porozumiewania się językiem francuskim na poziomie podstawowym.
  • Przedstawienie ciekawostek kulturowych i historycznych Francji
  Efekty

  Uczestnik potrafi operować codziennymi zwrotami, słownictwem na poziomie podstawowym.

 • Poziom A2

  Wiek

  12-15 lat (16-25 osób w grupie) grupa średniozaawansowana

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Sprawdzian; Test leksykalno-gramatyczny

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Zaznajomienie się i opanowanie umiejętności i struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do porozumiewania się językiem francuskim na poziomie średniozaawansowanym.
  • Przedstawienie ciekawostek kulturowych i historycznych krajów francuskojęzycznych.
  • Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, w tym m.in.: czasowniki grupy pierwszej czasu teraźniejszego, niektóre czasowniki grupy trzeciej, czasowniki zwrotne, rodzaj żeński i męski, rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte, liczba pojedyncza i mnoga, zaimki dzierżawcze, stawianie pytań przez intonację, est-ce que i inwersję, różne rodzaje pytań, zdania przeczące, tryb rozkazujący, futur proche, przyimki miejsca, czasowniki drugiej grupy, zdania warunkowe si, czas przeszły passé composé (formy regularne) i z czasownikiem avoir i être.
  Efekty

  Uczestnik potrafi mówić o swoich zainteresowaniach i planach. Potrafi dość swobodnie prowadzić rozmowę na poziomie średniozaawansowanym na tematy ogólne.

 • Poziom B1

  Wiek

  13-18 lat (16-25 osób w grupie) grupa zaawansowana

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Sprawdzian; Test leksykalno-gramatyczny

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Zaznajomienie się i opanowanie umiejętności i struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do porozumiewania się językiem francuskim na poziomie zaawansowanym.
  • Przedstawienie ciekawostek kulturowych i historycznych krajów francuskojęzycznych.
  • Znajomość struktur leksykalnogramatycznych, w tym m.in.: czasowniki grupy pierwszej, drugiej i trzeciej czasu teraźniejszego, przeszłego złożonego dokonanego, przeszłego prostego niedokonanego, przeszłego prostego, trybu łączącego (le subjonctif), rodzaj żeński i męski, rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte, liczba pojedyncza i mnoga, zaimki dzierżawcze, stawianie pytań przez intonację, est-ce que i inwersję, różne rodzaje pytań, zdania przeczące, tryb rozkazujący, zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, przyimki miejsca, zdania warunkowe Si – drugi warunek
  Efekty

  Uczestnik potrafi mówić o swoich zainteresowaniach i planach. Potrafi dość swobodnie prowadzić rozmowę na poziomie zaawansowanym na tematy ogólne.