Turystyka „Globtroter”

Wiek

9 - 18 lat (16-25 osób w grupie) grupa początkująca

Wymagania

Zainteresowania geografią oraz formami aktywnego spędzania czasu.; Rozmowa kwalifikacyjna

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Zajęcia z geografii turystycznej, historii sztuki.
  • Ćwiczenia na mapach konturowych. 
  • Quizy i zagadki geograficzne.
  • Wycieczki.
Efekty

Po roku udziału w zajęciach wychowanek:

  • potrafi poprawnie wykonywać ćwiczenia na mapach konturowych,
  • wykazuje się wiedzą na temat znanych szlaków turystycznych Warszawy i okolic,
  • posługuje się mapą i kompasem w terenie,
  • rozróżnia podstawowe style w architekturze i datuje najbardziej znane zabytki w kraju,
  • rozpoznaje flagi i waluty wybranych krajów świata oraz dysponuje wiedzą na temat tych państw