Programowanie – język C++

Termin

Grupa 32. – poniedziałek  16.30-18.45
Grupa 33. – środa  16.30-18.45
Grupa 34. – sobota  9.00-11.15
Grupa 35. – sobota  11.30-13.45

Wiek

13–19 lat
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Znajomość szkolnego materiału z matematyki do VI klasy.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Zainteresowanie tematyką zajęć.
 • Zamiłowanie do matematyki

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Ogólne wprowadzenie do programowania.
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
 • Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami.
 • Zapoznanie z podstawowymi algorytmami i strukturami danych.
 • Wykorzystanie podczas zajęć platform edukacyjnych.
 • Wykorzystanie biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier.
 • Podstawy programowania wizualnego (Builder C++).
 • Kontenery i typy ogóle.
 • Programowanie obiektowe.
Efekty

Uczestnik potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne, wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce i programować obiektowo.