Władze

Dyrektor: Bartłomiej Krynicki

Zastępca dyrektora: Robert Mikita 

 

Wicedyrektorzy:Marleta Wyrzykowska-Tomczak, Katarzyna Gromek-Sieczkowska