Odznaka Pałacu Młodzieży jest zdobywana od 1958 roku, kiedy to pierwszy dyrektor Pałacu Młodzieży Jerzy Berek opracował jej koncepcję i wprowadził to zadanie do realizacji.  Pałac Młodzieży przyznaje trzy rodzaje odznak: Małą Odznakę, Złotą Odznakę i Honorową Odznakę Pałacu Młodzieży. 

Jednym ze znaków że zaczyna się Wiosna jest świergot ptaków. Nasze pałacowe zespoły wokalne też śpiewem daja znak że zaczęła sie Wiosna.

to musical wspominający chwile w Akademii i pokazujący pomysł Pani Multiflory na reaktywację szkoły gdy okazało się, że Pan Kleks gdzieś zaginął.

17.02 2019 r. odbyła się impreza Pracowni Teatru i Muzyki przybliżająca na wesoło i na poważnie postać wybitnego polskiego kompozytora.

Jak na Akademię Młodego Aktora przystało na półrocze sesja "egzaminacyjna" czyli pokazy poszczególnych grup teatralnych.